Piosenki i wiersze

Posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym Raszyńskim przedszkolu są wliczone w czesne. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych i wykształconych instruktorów, lektorów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Podczas zajęć zapewniony jest wszechstronny rozwój dziecka, odkrywanie jego talentów i zainteresowań.

JĘZYK ANGIELSKI

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. W wieku przedszkolnym dzieci podchodzą do innego języka w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Im wcześniej dzieci rozpoczną kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przychodzi im jego nauka, zwiększają się również szanse, że będą się nim swobodnie posługiwać w przyszłości. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w Naszym Przedszkolu w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Język włoski ze względu na swą melodyjność jest uważany za jeden z najpiękniejszych językó świata. Jesy miły dla ucha. Jest niezmiernie prosty, zwłaszcza na początku nauki.

 

RYTMIKA

Zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraznię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości , dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
MAŁY ODKRYWCA

 

ZAJĘCIA TANECZNE(TANIEC KLASYCZNY ORAZ  ZUMBA)

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich strefach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija poprawną postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciałą, orientację czasowo-przestrzenną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtując poczucie własnej wartości, poczucie siebie, samodzielność i komunikatywność. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Zajęcia gimnastyczne odbywające się w Naszym Przedszkolu polegają głównie na kształtowaniu odpowiedniej sylwetki, postawy ciała, ćwiczeniach oddechowych, rozluźniających, wzmacniających , relaksacyjnych oraz wszystkich innych które sprawiają dzieciakom ogromną frajdę.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy, usuwanie wad wymowy oraz poprawę komunikacji werbalnej dziecka.

 

ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

Zajęcia maja na celu   naukę podstawowych styli  pływackich, pomoc dzieciom w oswojeniu się z wodą, z  zasadami panującymi na pływalni.

Akademia Misia Uszatka

Akademia Misia Uszatka