Grupowe zajęcia logopedyczne

Prowadzący: mgr Dorota Kulawiec; logopeda, polonista
Czas trwania: 30 min.dzieci z przedszkola Raszyn

Głównym celem grupowych zajęć logopedycznych w przedszkolu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci.

Cele zajęć:

 • usprawnianie pracy mięśni aparatu artykulacyjnego,
 • nauka i kontrola sposobu oddychania,
 •  poszerzanie słownika biernego i czynnego dzieci,
 • nauka słuchania ze zrozumieniem,
 • usprawnianie motoryki małej,
 • nauka kontroli głosu (ćwiczenia z zakresu emisji głosu),
 • nauka rytmizacji (sylabizowanie, wyklaskiwanie, tupanie i klaskanie do rytmu itp.),
 • usprawnianie wrażliwości słuchowej, ćwiczenia pamięci słuchowej,
 • „kąpiel słowna”, uwrażliwianie dzieci na piękno mowy polskiej (kontrola błędów językowych, zachęcanie do aktywności werbalnej i wyrażania swoich opinii),
 • usprawnianie współpracy półkul mózgowych (na podstawie metody Gimnastyki Mózgu P. Dennisona),
 • poszerzanie wiedzy dzieci o świecie,
 • integracja grupy poprzez zabawy grupowe.

W ramach zajęć planowane są:

 • liczne zabawy grupowe przy muzyce, wspólne śpiewanie i tańczenie,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego wplecione w ciekawe i śmieszne opowiadania,
 • ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem rekwizytów (piórka, płatki, słomki itp.)
 • zapoznawanie dzieci z nowymi słowami – obrazki, zagadki, zadania logiczne, układanki, kojarzenie,
 • zabawy głoską i słowem (elementy emisji głosu),
 • zabawy rytmiczne,
 • czytanie opowiadań (pytania do tekstu kontrolujące rozumienie).
Akademia Misia Uszatka

Akademia Misia Uszatka